خرید خانه و آپارتمان 40 تا 50 متری تهران

خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش آپارتمان سوپر نقلی فول دیزاین
 • خواب1
 • سال20
 • پارکینگندارد
 • متر41
خرید و فروش ویژه
پوریا اعتماد
فرصتی عالی برای سرمایه گذاری ملکی در منطقه 22/ چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
فرزاد منوچهری
فروش سهام 50 متری قیمت کاسبی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش فوری سهام 50 متری توانمندسازی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
پیش فروش آپارتمان 50 متری مجاور باغ گیاه شناسی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش سهام 50 متری با سنوات عالی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش سهام 50 متری توانمندسازی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش
پلاکینو
سرمایه گذاری با خرید سهام 50 متری توانمند سازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
DefaultPropertyOwnerName
آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی
1150000000 0

آپارتمان 48 متری چیتگر جنوبی

چیتگر جنوبی
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر48
خرید و فروش ویژه
مهدی پاشا
فروش امتیاز 50 متری آپارتمان در پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فرصتی استثنایی برای خرید خانه با سهام 50 متری چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش ویژه
علی شعبانی
فروش سهام ۵۰ متری توانمندسازی ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر50