آپارتمان در چیتگر

رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
رهن کامل واحد 76 متری بسیار مناسب/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
متین جعفری
رهن کامل واحد 153 متری زیرقیمت در پهنه A چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر153
رهن و اجاره ویژه
الناز فریدونی
رهن کامل آپارتمان 115 متری شیک/ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر115
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
رهن کامل واحد 75 متری دیزاین عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش واحد 74 متری دیزاین شده در شهرک مدرن چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر74
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 104 متری خوش نقشه در بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر104
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 135 متری در پهنه بی چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 151 متری در برج های سری N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر151
خرید و فروش ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 185 متری زیر قیمت/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر185
خرید و فروش ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 110 متری خوش نقشه در برج های شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش واحد 135 متری در طبقات میانی برج های چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خرید ویژه
محسن اکتفا
فروش واحد 125 متری زیر قیمت در برج های N چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش آپارتمان 131 متری خوش نقشه/ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر131
پیش خرید ویژه
متین جعفری
فروش آپارتمان 150 متری در طبقات آخر برج چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر150
خرید و فروش ویژه
نوید دهقان
فروش واحد ۱۸۸ متری سه خواب غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر188
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل واحد 76 متری/ 1 خوابه/ برج های شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
رهن و اجاره واحد 110 متری تخلیه / شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
اکبر مسرور
اجاره واحد 110 متری در برج های پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
نوید دهقان
اجاره واحد ۷۶ متری یک خواب ارکیده و پامچال
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر76
پیش خرید ویژه
الناز فریدونی
فروش زیر قیمت واحد 120 متری در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر120

قیمت آپارتمان در چیتگر

مدت زیادی از بهره برداری پهنه A چیتگر می گذرد، و برج های پهنه B و پهنه C هنوز تکمیل نشده و تحویل اعضا و سهام داران نگردیده است. بنابراین بدیهی است که قیمت آپارتمان در چیتگر دچار اختلاف و نوسان شدید شده باشد؛ مخصوصا اینکه واحدهای آپارتمانی چیتگر که پیش تر خرید و فروش شده و اکنون، توسط مالکین، جهت رهن و اجاره قرار گرفته، دیگر خانه نوساز به حساب نیامده و برج های چند سال ساخت محسوب می شوند.

ما نیز این سیاست ها را محکوم کرده و افزایش نرخ رهن و اجاره و قیمت آپارتمان در چیتگر و اطراف آن را در اثر توقف ساخت و تکمیل برخی برج ها می دانیم. علی ایحال وظیفه ما این است که بهترین قیمت ها را بنا بر درخواست خریداران و اعلام فروشندگان آپارتمان در چیتگر، برای شما آگهی کنیم. شما همچنین می توانید آگهی های خرید سهام توانمندسازی چیتگر را در املاک برتر منطقه 22 مطالعه کنید.