لیست املاک

خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۱۳۵ متری / برج g2/شمالی چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
امتیاز ویژه
محمدمیلاد زاهدیان
فروش سهام ۲۰ متری پهنه D ارتش در چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۰۹متر برج پامچال شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۰۳متری برج g3 شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۱متر برج ارکیده دریاچه چیتگر/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۹متری ارکیده ۱۰و۱۱/دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان۱۱۱متر / ارکیده ۱۰ & ۱۱ / دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۷ متری / برج ارکیده / غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر77
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۷۶متر ارکیده غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش ۱۱۰متر برج پامچال شهرک چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال5
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۷ متری / برج ارکیده / غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر77
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۰ متری / برج ارکیده / دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش ویژه
امیر تمیمی
فروش آپارتمان 111 متری برج های G شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
خرید و فروش ویژه
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان ۱۰۵متری ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان اکازیون ۱۳۵ متری / برج g2 / چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر135
خرید و فروش
امیر حسین عظیمی
فروش آپارتمان 90متر برج ارکیده شهرک چیتگر/ غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر90
پیش خرید ویژه
امیر حسین عظیمی
پیش فروش آپارتمان۱۳۲متر برج N5 پهنهB شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر132
خرید و فروش
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۷۸ متری / شمال اتوبان خرازی شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال9
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروش ویژه
محسن اکتفا
فروش آپارتمان 126 متری در بلوک نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروش ویژه
سحرناز فاطمی
فروش آپارتمان ۹۰ متری / برج ارکیده / چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90