تراس و بالکن در آپارتمان و املاک

تراس و بالکن در آپارتمان و املاک

تراس و بالکن در آپارتمان و املاک

وجود یک تراس یا بالکن می‌تواند بر روی ارزش ملک بیافزاید.

 در داخل خانه یا یک ساختمان یک تراس و بالکن برای اهداف مشابه استفاده می‌شود.

 هر دو جایگاهی برای ارتباط با محیط بیرون هستند.

 هم بالکن و هم تراس فضایی را تعریف می کنند که محیط داخل را با محیط بیرون ارتباط می دهند.

 بالکن:

کلمه بالکن در واقع از یک کلمه ایتالیایی به معنای(پنجره بزرگ)گرفته شده است. یک بالکن مستقیماً در کنار یک ضلع ساختمان قرارداده  می‌شود. از آنجا که از سطح زمین ارتفاع دارد، معمولا توسط نوعی دیوار یا نرده (جانپناه) احاطه می‌شوند.

بالکن را می‌توان از الحاقات آپارتمان‌ها دانست. در واقع بالکن فضایی دارای سقف است و از یک یا دو طرف رو به فضای بیرون دارد.

مهم است بدانید مساحت بالکن در آپارتمان محاسبه می شود.

تراس:

تراس که نام دیگر آن بهار خواب است به فضایی غیر مسقف در معماری گفته می‌شود که مساحت آن ربطی به مساحت آپارتمان ندارد. تراس‌ها برای اوقات فراغت و استراحت بسیار مناسب هستند.

در دهه ۱۵۰۰ میلادی، تراس‌ها معمولا در شهر ونیز ایتالیا برای خشک و آویزان کردن لباس شسته‌شده مورد استفاده قرارمی‌گرفتند.

 امروزه، تراس ها بیشتر به بنا، ظاهری لوکس و ظریف می بخشند و عموماً به عنوان اجتماعات بزرگ خانوادگی کاربرد دارند.

در یک تعریف کلی می توانیم بگوییم:

بالکن مکانی مسقف و تراس مکانی غیر مسقف است.

 تراس مشاعات ساختمان است ولی بالکن بخشی از مساحت آپارتمان به حساب می آید.

ممکن است در نگاه اول فکر کنیم تراس و بالکن بسیار شبیه به هم هستند.

با این حال تفاوت‌های چشمگیری بین آن ها وجود دارد. آیا تفاوت تراس و بالکن را می‌دانید؟

در این‌جا به شرح این تفاوت‌ها پرداخته‌ایم:

‌تراس و بالکن چه فرقی با یکدیگر دارند؟

  1. بالکن، بخشی از فضای یک ساختمان است که معمولا از دیوارهای ساختمان دارای بیرون‌زدگی است. اما اگر از دید معماری بخواهیم به آن نگاه کنیم بالکن از الحاقات آپارتمان ها محسوب می شود که روی مساحت آپارتمان و بنا محاسبه میشود. مثلا در آپارتمانی به مساحت ۸۵متر که پنج متر مربع هم دارای بالکن است کل مساحت آپارتمان را ۹0 مترمربع محاسبه می کنند.
  2. بالکن ها فضاهایی مسقف هستند که حداقل یک طرف آن رو به فضای بیرون است، گاهی بالکن ها دو طرف و گاهی سه طرف باز رو به فضای مجاور دارند.
  3. در این فضا قسمت های بسته شامل نیم دیوار، نرده ، یا ترکیب این دو با دیوار است.
  4. از دیدگاه معماری تراس به فضای الحاق شده به آپارتمان گفته می شود که غیر مسقف است و جز مشاعات محسوب می شود.
  5. در نتیجه مساحت تراس ها در محاسبه‌ی مساحت آپارتمان ها دخالتی ندارد. مثلا در آپارتمانی به مساحت ۸۰مترمربع که ۵مترمربع تراس دارد می گویند : آپارتمان ۸۰متری به انضام تراسی به مساحت ۵متر مربع.
  6. بطور کلی ایوان، تراس و بالکن‌ فضاهای مسکونی را بالاتر از فضای بیرون قرار می دهند که در صورت نشستن ساکنین در آن، بتوانند به فضای حیاط و یا منظره‌ی بیرونی مسلط شوند و از زیبایی های آن بهرمند گردند.

جهت بررسی دقیق‌تر و کامل‌تر این مبحث، بندهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل تفکیک آپارتمان در ادامه آورده شده است.

دستورالعمل تفکیک تراس و بالکن آپارتمان

بند۱۸- غیرمشاعات

بالکن غیر مسقف (تراس یا ایوان)که در فضای حیاط و یا خیابان پیشرفتگی‌دارد اعم از این که در گواهی پایان کار هم منظور شده یا نشده باشد.

راه دسترسی به آن برای سایر طبقات وجود ندارد و باید بعد از تعریف آپارتمان جمله به انضام تراس یا بالکن غیر مسقف مساحت به هر میزان قید گردد.

بند۱۹- مشاعات

تراس هایی که راه عبور جداگانه دارند و تاسیسات روی آن نصب است، طبق گواهی پایان کار با ثبت مساحت در قسمت مشاعات ذکر شود.

بند۲۰- قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادات محل مورد تردید نباشد.

بررسی ایوان در کنار تفاوت تراس و بالکن

ایوان به محلی که در بخش بیرونی ساختمان های مسکونی ساخته می شود می گویند.

در آپارتمان معمولا با ایوان برخورد نمی کنیم مگر در خانه هایی ویلایی و....

ایوان یکی از اجزای مهم در معماری سنتی هست که ریشه آن به دوره اشکانیان بر می گردد.

ایوان فضایی است میانی، بین بیرون منزل و درون آن

فضایی است که به خاطر ارتفاع آن از زمین، گرد و غبار مناطق کویری به داخل خانه راه پیدا نکند.

 بطور کلی ایوان، فضاهای مسکونی را بالاتر از فضای بیرون قرار می دهد که اگر انسان نشسته در ایوان و فضای داخل باشد بتواند به حیاط مسلط شود و از مناظر اطراف، باغچه، گل‌ها و گیاهان و حوض آب لذت ببرد.

تزئینات زیبای ایوان ها علاوه بر حس زیبایی،‌ حس استواری و صلابت را هم به همراه می‌آورد چرا که این طرح و نقش‌های زیبا، باید سال ها پایدار بماند.

نحوه محاسبه زیربنای بالکن و تراس

ایوان و بالکن در محاسبه سطح زیر بنا در صورتی که از یک طرف بسته باشد ۱.۲ مساحت آن و چنانچه طرفین بسته باشد ۲.۳ مساحت و چنانچه کلیه جهات آن به وسیله دیواره شیشه یا شبکه مسدود شده باشد تمام سطح آن جز سطح زیربنا محسوب می‌شود.

درمورد بالکن و تراس فرقشان در مسقف یا غیر مسقف بودنشان هست.اما تراس غیر مسقف بوده و جزو مشاعات محسوب می شود در نتیجه مساحت آن در محاسبه مساحت آپارتمان دخالتی ندارد.گاهی قسمتی از یک بالکن غیر مسقف هست(معمولا در طبقه اول)که در این حالت آن قسمت غیر مسقف، تراس و قسمت مسقف بالکن نامیده می شود.

در ضوابط طراحی معماری درباره تفاوت تراس و بالکن آمده است. اما بعضی از ضوابط طراحی معماری تراس و بالکن به شرح زیر هستند:

احداث تراس در حیاط خلوت(پاسیو)ممنوع است.

در گذرهای کمتر از ۱۰متر احداث بالکن ممنوع است.

ساختمان واقع شده در گذرهای با عرض ۱۰تا ۱۲متر می توانند از طبقه دوم روی پیلوت ۸۰سانتی متر ‌پیش آمدگی داشته باشند.

ساختمان واقع شده درگذرهای با عرض ۱۲ تا ۲۰ متر می‌توانند از طبقه دوم روی پیلوت ۱۰۰ سانتی متر پیش آمدگی داشته باشند.

ساختمان واقع شده  در گذرهای با عرض ۲۰متر می توانند از طبقه دوم روی پیلوت ۱۲۰سانتی متر پیش آمدگی داشته باشند.

حداقل فاصله بین کف پیاده رو خیابان تا زیر سقف پیش آمدگی ۳.۵متر است.

پیش آمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت برابر است با حداکثر ۱.۵متر عمود بر پخ (با رعایت ۳.۵متر ارتفاع از کف پیاده رو) مجاز است.

بالکن ها و تراس های مسقف تا عرض ۳متر اگر سه طرف باز باشند، نصف مساحت آن جز زیربنا و مازاد بر ۳متر به طور کامل جز زیربنا در نظر گرفته می شود.

اگر سه طرف بسته باشد ۲.۳مساحت آن جز زیربنا حساب شود.

باران گیر جز زیربنا حساب نمی شود.

پیش آمدگی مازاد بر ۶۰درصد طول تحت زاویه ۴۵ درجه به صورت پخ حداکثر تا دو متر مجاز است.

آیا تراس به عنوان بخشی از زیر بنا محاسبه می شود؟
اگر خانه با آپارتمان شما یک تراس یا بالکن داشته باشد به طور متوسط 12٪ به ارزش ملک شما افزوده می شود. تراس از فضاهای مهم می‌باشد که در طراحی نمای ساختمان بسیار تاثیر گذار می‌باشد و باعث ایجاد حس آرامش به محیط داخلی خانه می‌شوند.
تراس و بالکن چه تفاوت هایی باهم دارند؟
بالکن مکانی مسقف می باشد و تراس مکانی غیر مسقف است .در حالت کلی و عموما تراس جزمشاعات بنا می باشد ؛ ولی بالکن جزو مساحت آپارتمان به شمار می آید مثلا آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که 5 متر مربع آن بالکن است.