اوراق تسهیلات مسکن یا اوراق تسه چیست؟

اوراق تسهیلات مسکن یا اوراق تسه چیست؟

اوراق تسه چیست؟

اوراق تسهیلات مسکن که به تسه مشهور است درواقع یک حق امتیاز برای دریافت وام مسکن از بانک است. بانک مسکن برای جذاب تر کردن سپرده گذاری در این بانک نسبت به بانک های دیگر علاوه بر دادن سود با شرایط خاصی به مشتریان اوراق هم می دهد. با هر برگ اوراق می توان از بانک مسکن 500 هزار تومان وام بگیرید.

طبق قانون بانک مرکزی، افرادی که برای خرید مسکن به وام نیاز دارند باید به بانک مسکن مراجعه کنند. تا چندین سال قبل، ماجرا به این ترتیب بود که افراد باید حساب سپرده یک ساله باز کرده و در سرمایه شان تغییری ایجاد نمی کردند تا پس از یک سال، بانک مطابق دستورالعمل، مبلغ وام را به آن ها بدهد. حالا اگر نمی توانستید برای خرید خانه یک سال صبر کنید در تنگنا قرار می گرفتید.

به همین دلیل، اوراق تسهیلات مسکن از سوی مدیران بانک ایجاد شد تا شما بتوانید زودتر از موعد به وام مسکن دست پیدا کنید. به طورکلی با پرداخت مبلغی برای خرید اوراق مسکن نسبت به حالت عادی در دریافت وام اولویت می یابید.

اوراق تسهیلات مسکن

سرمایه گذاران با دو هدف در اوراق تسهیلات مسکن سرمایه گذاری می کنند؛ هدف اول، تبدیل کردن اوراق به وام و هدف دوم، استفاده از تغییرات قیمتی اوراق و کسب سود معاملاتی است. اوراق مسکن بانک مسکن در واقع یک راه میانبر است.

اگر برای گرفتن وام سپرده ای از قبل ندارید بانک به شما می گوید که باید امتیاز وام فرد دیگری را بگیرید. یعنی کسی که از قبل در بانک سپرده گذاری کرده و صاحب امتیاز وام شده می تواند این وام را به شما انتقال دهد. بالطبع فرد انتقال دهنده بابت پولی که از قبل در حساب خوابانده و از هزینه فرصت آن این امتیاز وام را به شما می فروشد تا شما بدون نیاز به سپرده گذاری و به سرعت وام دریافت کنید. این کار از طریق اوراق انجام می شود.

دریافت سریع وام مسکن و ارواق تسه

سقف وامی که با خرید اوراق می توانید بگیرید در تهران برای فرد مجرد ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۲۰۰ میلیون تومان است. در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر برای هر فرد ۸۰ میلیون تومان و برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۶۰ میلیون تومان برای هر فرد و ۱۲۰ میلیون تونان برای زوجین می توانید وام بگیرید.

در جدول زیر جدیدترین میزان وام اوراق مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار (دی ماه ۱۳۹۸) مشخص شده است.

مناطق شهریسقف وام از محل اوراق (بر حسب تومان)
 انفرادیزوجین
تهران100.000.000200.000.000
مراکز استان ها و شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر80.000.000160.000.000
سایر شهرها60.000.000120.000.000

به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که تسه (اوراق) سال ۱۳۹۸ برای اردیبهشت ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومان و خردادماه نیز ۵۱ هزار تومان قیمت داشته است. هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در تیر آن سال با قیمت ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان، در مرداد با قیمت ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان و در شهریور با قیمت ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان داد و ستد می شده است.

قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان، ۵۲ هزار تومان و ۵۲ هزار و ۱۰۰ تومان بوده و هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در دی، بهمن و اسفند همان سال نیز با قیمت های ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان، ۵۲ هزار تومان و ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می شد.

قیمت اوراق مسکن

قیمت تسه

قیمت تسه از فروردین سال 98 تا کنون

برای سال ۱۳۹۹ تسه فروردین ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان، اردیبهشت ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان و خردادماه هم ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دااشت.

هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱۳۹۹ با قیمت ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان، در مرداد ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان و در شهریور ۵۳ هزار و ۱۰۰ تومان داد و ستد می شد.

این اوراق در مهرماه ۵۲ هزار و ۶۰۰ تومان، در آبان ماه ۵۲ هزار و۴۰۰ تومان و در آذرماه ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داشته اند. قیمت این اوراق در دی سال گذشته نیز ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان، در بهمن ماه ۵۲ هزار و۸۰۰ تومان و در اسفندماه نیز ۵۳ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است.

قیمت اوراق مسکن در هفته ابتدایی اردیبهشت 1402

قیمت اوراق مسکن نسبت به حدود سه هفته قبل کمی کاهشی بوده است؛ به طوری که متاهل های ساکن پایتخت می توانند با پرداخت ۲۵ میلیون و ۴۸۸هزار تومان، وام ۲۴۰ میلیون تومانی دریافت کنند.

قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی

بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۵۳هزار و ۱۰۰ تومانی ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق به مبلغ چهار میلیون و ۲۴۸هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۱۴ میلیون و ۶۲۰هزار تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۲۴۸ تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۲۵ میلیون و ۴۸۸هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها

سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۸۰ میلیون تومان رسیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که هزینه آن هشت میلیون و ۴۹۶ هزار تومان است.

این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود که هزینه آن شش میلیون و ۷۶۵ هزار تومان می شود.