داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

هنگامی که قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم می کنید، بهتر است داور هم انتخاب کنید و نام وی را کامل و شفاف با ذکر کد ملی، آدرس اقامت و تلفن در قرارداد ذکر نمایید. در این مقاله از پلاکینو، املاک برتر منطقه 22 به بررسی داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت بپردازیم.

تصمیم داور در قرارداد مشارکت ساخت

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دو طرف معامله می‌توانند با رضایت یکدیگر، دعوا و اختلافات خود را در قراردادهای ساخت، پیش فروش، مشارکت و ... از طریق داور حل و فصل نمایند. برای این که داور بتواند رای صادر کند، حتما بایستی حدود اختیارات ایشان را تعیین کنید.

اگر تصمیم دارید به داور اختیار تام دهید، حتما باید در قرارداد ثبت کنید که کلیه اختلافات مربوط به این قرارداد می‌بایست توسط داور تعیین شده، رسیدگی شود و رای او برای دو طرف لازم الاجرا است.

دقت فرمایید که داور قرارداد مشارکت یا هر قرارداد دیگری، نقشی مشابه قاضی دادگاه دارد و صرفاً میانجیگری و ایجاد صلح و سازش میان دو طرف دعوا نیست.

توجه داشته باشید اگر داور قرارداد مشارکت در ساخت را به گونه ای انتخاب می کنید که با دوطرف دعوا، دوستی و یا رابطه نزدیکی دارد، می باید به وی اطلاع دهید که در اثر پذیرش نقش داور، وی در نهایت ملزم به صدور رای به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر است.

شخص داور باید توانایی و تخصص و علم و آگاهی لازم در خصوص حل و فصل اختلافات را داشته باشد.  
داور می تواند از کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز کانون وکلای دادگستری انتخاب شود. 
علاوه بر آن به علت وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه نیز تا انقضای مدت داوری یا استعفای داور به اختلافات دوطرف رسیدگی نمی‌کند. 
حکم داور برای دوطرف از طریق دادگستری قابل اجرا است.

___________________________

برای مشاهده آگهی های رهن و اجاره آپارتمان شهرک چیتگر همراه پلاکینو باشید.
____________________________

تعیین داور در قرارداد مشارکت در ساخت اجباریست؟

تعیین داور در قراردادهای مشارکت و یا هر قرارداد دیگری الزامی نیست.  
اگر دو طرف قرارداد داور تعیین نکرده باشند، می توانند در زمان وقوع دعوا، داور مرضی الطرفین که مورد تایید هردو باشد را تعیین نمایند و یا مستقیما به مراجع قضایی مراجعه نمایند. 

بهتر است دو طرف قرارداد پیش از بروز اختلاف در زمینه قرارداد مشارکت در ساخت، شخصی را به عنوان داور تعیین کنند.

روش های تعیین داور

روش‌های مختلفی برای تعیین داور در قراردادهای مشارکت در ساخت وجود دارد.  
شما می توانید یکی از روش های زیر را برای انتخاب داور در قرارداد مشارکت در ساخت به کار بگیرید:

  • انتخاب داور از طریق دو طرف اختلاف در قرارداد
  • انتخاب داور از طریق شخص ثالث
  • انتخاب داور توسط دادگاه براساس ماده 454 قانون آئین دادرسی

مدت زمان صدور رای داوری

مدت  زمان صدور رای داوری، سه ماه از زمان ایجاد اختلاف در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت و ارجاع به داور است.

مدت داوری با توافق دوطرف می‌تواند تمدید شود. در نظر داشته باشید که ممکن است دو طرف در قرارداد مشارکت خود، مدت زمان صدور رای داوری را تعیین کرده باشند که در این صورت آن مدت زمان ملاک بوده و دیگر شرط سه ماه برداشته می شود.

اگر داور در مدت زمان تعیین شده در خصوص صدور رای اقدام نکند باعث می شود داور ملزم به جبران خسارات دو طرف و به حکم دادگاه تا پنج سال از داوری محروم گردد.

نحوه ی ابلاغ رای داوری

در صورتی که دو طرف قرارداد مشارکت، راه و روش خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه بدوی (دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شد) و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تحویل می دهد.

نحوه داوری در قراردادهای مشارکت در ساخت

نحوه اعتراض به رای داوری

طرف قراردادی که رای داوری به ضرر او صادر شده است می تواند به آن رای اعتراض داشته باشد.
اگر هر کدام از طرفین دعوا در خصوص رای داوری اعتراض داشته و آن رای مورد قبول وی نبوده باشد می‌تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری از دادگاهی که دعوا را ارجاع به دادرسی کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، اعتراض و حکم به ابطال رای داوری را درخواست کنند و دادگاه نیز به این موضوع رسیدگی می‌کند.

در نطر داشته باشید که در قرارداد مشارکت در ساخت، بیع و یا پیش فروش، دادگاه صالح به رسیدگی برای ابطال رای داوری، دادگاهی صالح است که در محل وقوع مال غیر منقول که رای داوری در خصوص آن صادرشده واقع شده باشد.

اجرت داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

دقت بفرمایید که انجام داوری دارای هزینه‌هایی است که اگر قرارداد به داوری کشیده شود باید اجرت داوری پرداخت گردد.
اجرت داوری بر اساس تعرفه محاسبه می شود. اما بازهم ممکن است در قرارداد نحوه محاسبه اجرت داوری هم تعیین شده باشد در غیر این صورت،  دوطرف باید به سهم مساوی مبلغ اجرت داوری را پرداخت نمایند.

نحوه اعتراض به رای داوری

دوطرف قرارداد بیست روز از تاریخ ابلاغ رای داوری مهلت دارند به دادگاه نخستین که دعوا در آن مطرح شده درخواست باطل شدن رای داوری را بدهند و دادگاه به آن رسیدگی میکنند.

_____________________

برای مشاهده آگهی های خرید و فروش سهام و امتیاز منطقه 22 به این صفحه مراجعه کنید.
_____________________

اجرای رای داوری در قراردادهای مشارکت

پس از اعلام رای داوری و در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد محکوم علیه ملزم به اجرای رای می باشد.
در صورتی که محکوم علیه رای داوری را اجرا ننماید، جهت اجرای رای داوری، دادگاه باید برای محکوم علیه اجرائیه صادر کند.
اجرائیه با تقاضای محکوم له انجام می شود.
برای اجرای رای داوری ، باید دادخواست داد و نیاز به ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
هزینه اجرای رای داوری که مبلغ آن توسط دادگاه مشخص می‌شود بر عهده محکوم علیه است.
در واقع ضمانت اجرای رای داوری ، اجراییه ای است که از سوی دادگاه صادر می شود.

انصراف از داوری در قرارداد مشارکت 

دو طرف قرارداد می توانند در هر زمان از قرارداد درخواست انصراف از شرط داوری داشته باشد.
درصورتی که دو طرف قرارداد جهت داوری شخص یا اشخاصی را تعیین کرده و در طول زمان قرارداد به هردلیل در خواست انصراف از رجوع به داوری داشته باشند، می‌توانند از داوری انصراف دهند.
دقت داشته باشید که هریک از دو طرف نمی‌تواند به تنهایی شرط یا قرارداد داوری را نادیده بگیرد.
انصراف از داوری می تواند پیش یا پس از ارجاع به داور یا در جریان رسیدگی داور و یا بعد از صدور رای داوری انجام شود.

براساس ماده ۴۸۶قانون آیین دادرسی مدنی دوطرف قرارداد می توانند حتی بعد از صدور رای داور به طور کل یا قسمتی از آن رای را رد کنند یا از اجرای آن منصرف شوند که به آن اصل قابلیت بی اثر شدن رای داور می گویند.