رهن و اجاره در شهرک چیتگر

رهن و اجاره
اکبر مسرور
رهن کامل آپارتمان 105 متری فول دیزاین شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره آپارتمان 76 متری اکازیون شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجاره
محسن اکتفا
رهن کامل آپارتمان 133 متری 3 خواب شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر133
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره آپارتمان 90 متری دو خوابه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
پویا سعدالهی
رهن کامل آپارتمان خوش نقشه 132 متری شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر132
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره واحد 90 متری ویو جنگل شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
امیر تمیمی
اجاره آپارتمان 90 متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان 144 متری رو به شمال در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر144
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره آپارتمان اکازیون ۹۲ متری خوش نقشه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجاره
متین جعفری
اجاره یک واحد تجاری دونبش با پاخور مناسب در چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر86
رهن و اجاره
سحرناز فاطمی
رهن کامل آپارتمان 90 متری در برج شیک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
علی نیک فر
اجاره آپارتمان 105 متری در طبقات بالای برج چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
اجاره آپارتمان 100 متری در بلوک نوساز شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1400
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
مهدی پاشا
رهن کامل آپارتمان 110 متری خوش نقشه برج پامچال چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره ویژه
علی نیک فر
رهن کامل آپارتمان 100 متری دو خوابه در برج های چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره ویژه
پویا سعدالهی
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری نوساز در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان ۱۳۵متری برج خلبانان چیتگر/منطقه۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجاره
سحرناز فاطمی
اجاره آپارتمان 95 متری در برج های پامچال چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر95
رهن و اجاره
امیر حسین عظیمی
رهن کامل آپارتمان105 متری در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجاره
محمدمیلاد زاهدیان
اجاره آپارتمان چیتگر/ 2 خوابه/ 95 متری/ منطقه 22 تهران
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر95