تصویر آلت

اپارک

در ادامه مرور مراکز تفریحی و املاک منطقه 22، در این قسمت به معرفی پارک آبی اٌپارک می پردازیم. برای مشاهده‌ی قیمت دقیق و امکانات واحد های فروشی به صفحه اصلی سایت پلاکینو رجوع کنید و در میان خانه ها جستجو کنید!!! قبل از هر چیز بد

در حال حاضر امکان عضویت از طرف مدیریت محدود شده است