قانون جدید چک

قانون جدید چک

تمامی آنچه درباره قانون جدید چک، نحوه کشیدن و گرفتن چک باید بدانید

اصلاح قانون صدور چک,سوم آذر ماه سال ۱۳۹۷ توسط رییس جمهور ابلاغ و بیست و یک همان ماه لازم الاجرا شد.بر مبنای این قانون تکالیفی بر عهده نظام بانکی نهاده شد که برخی از آن ها فورا و برخی دیگر طی بازه دو ساله، لازم الاجرا شد.

 1. مستثنی شدن موارد خاص از برخی مفاد این قانون با نظر شورای تامین.
 2. اتصال سامانه های بانک مرکزی و قوه قضاییه.
 3. صدور سریع اجراییه در مورد چک های بی محل.
 4. اعتبار سنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد (چک برگشتی . چک سفید و ...).
 5. ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادر کننده چک.
 6. رفع سوء اثر از چک برگشتی با گذشت سه سال از تاریخ برگشت.
 7. ایجاد زیر ساختی برای چک موردی و چک الکترونیکی.
 8. رفع سوء اثر از چک برگشتی به دلیل دستور عدم پرداخت.
 9. اعتبار سه ساله دسته چک ها از زمان چاپ.
 10. ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی.

نکته: تمامی چک ها و دسته چک های فعلی که در دست مردم هست به روال سابق کار می کند.

تغییرات ظاهری چک ها

چک های جدید

این تغییرات قانونی برای چک های جدید با ظاهری متفاوت است. رنگ این چک ها نیر بنفش است و بر روی آنها عبارت کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است. نوشته شده تا مشتریان بانکی، این مهم را مدنظر داشته باشند.

دسته چک برای همه نیست!

در قانون جدید چک شرط مهم برای تحویل دسته چک آن است که متقاضی ورشکسته یا از نظر مالی ناتوان نباشد و اعتبار مالی کافی داشته باشد. به جز این، او نباید در ۳ سال اخیر چک برگشتی داشته یا سوء سابقه ای به نام او ثبت شده باشد. همچنین بدهکار نبودن متقاضی دریافت دسته چک هم مهم است و افراد زمانی می توانند درخواست دسته چک بدهند که تمامی بدهی هایشان را تسویه کرده باشند.

نحوه صدور، دریافت و انتقال چک

نحوه صدور دریافت و انتقال چک

در این قانون صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سر رسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد.

انجام این امور از طریق دسترسی به ابزارهای

سامانه صیاد شامل اینترنت بانک و موبایل بانک بانک ها، برنامک های موبایلی حوزه پرداخت و شعب بانک های عامل امکان پذیر است.

اعتبار سه ساله دسته چکها

بر اساس قانون جدید چک، تاریخ سررسید چک ها نمی تواند بیشتر از ۳ سال از زمان دریافت دسته چک باشد.

خداحافظی با پشت نویسی چک

با ثبت در سامانه صیاد، امکان نظارت بر چک از لحظه صدور و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می شود و عملاً پشت نویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد.

برگشت زدن چک

افراد می توانند بدون ثبت درخواست و حکم دادگاه، چک هایی را که گواهی عدم پرداخت دارند، به دادگستری ببرند و دادگستری به راهنمایی رانندگی و ثبت اسناد دستور می دهد که پلاک خودروهای مالک چک و ثبت اسناد، سایر اموال مالک چک را به نفع طلبکار ضبط کند.

قوانین لازم الاجرا برای صاحبان حساب دارای چک برگشتی

 1. ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب, اعتبار اسنادی ارزی و ریالی ,صدور کارت بانکی, اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه.
 2. مسدودی کلیه حساب ها, کارت ها و وجوه صاحب حساب تحت هر عنوان در کلیه شبکه بانکی به میزان مبلغ چک.
 3. انسداد یکساله ی مبلغ چک برگشتی پس از واریز کسری مبلغ در حساب جاری, جهت رفع سوء اثر چک.

پایان چک حامل در قانون جدید چک

طبق اعلام بانک مرکزی، صدور چک در وجه حامل در دسته چک های جدید ممنوع است و چک باید در وجه ذی نفع مشخصی صادر و در سامانه صیاد هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود.

اگر چک در وجه حاملی در دست دارید نگران نباشید، چک شما نقد می شود چون چک قدیمی است. چک های جدید امکان صدور و ثبت در وجه حامل را ندارد و مشکلی برای چک های قدیمی به وجود نمی آید.

چک الکترونیک

در قانون جدید می توانید به جای چک کاغذی تقاضای چک تک برگ الکترونیکی دهید و بدون اعتبارسنجی و رتبه بندی چک بگیرید، اما بدانید که هرگونه تخلفی با چک الکترونیک دقیقا گرفتاری هایی مشابه دسته چک کاغذی دارد و برای استفاده دوباره از چک، نه تنها باید از چک برگشتی تان رفع سوء اثر کنید که باید ۳ سال صبر کنید تا بتوانید دوباره چک بگیرید.