برج های شهرک شهید خرازی

خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
112متری خوش نقشه نورگیر/ بلوار اردستانی/ خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 133متری نزدیک به تحویل
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش خوش قیمت 114متری شهرک خرازی
4368000000 39000000

فروش خوش قیمت 114متری شهرک خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش زیر قیمت 133متری طبقات میانی/ خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 128 متری پروژه خرازی
4992000000 39000000

فروش آپارتمان 128 متری پروژه خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر128
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش نزدیک به تحویل واحد 133متری
4788000000 36000000

فروش نزدیک به تحویل واحد 133متری

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش 112متری در طبقات عالی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش نزدیک به تحویل 133متری خرازی
4628400000 34800000

فروش نزدیک به تحویل 133متری خرازی

شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش 102متری در برج فول امکانات خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
پیش فروش عالی تعداد محدودی واحد چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
112متری بی نظیر و فوق العاده خرازی / اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
112متری فوق العاده شمالی شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش بی نظیر 133متری شهرک خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
133متر ی فوق العاده شهرک خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 114متری کاسبی پروژه خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش 112متری دیزاین عالی و نوساز شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش ویژه
آرش صالحی
فروش آپارتمان 114متری شهرک خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروش
آرش صالحی
112متری کلید نخورده زیر قیمت/ شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش
آرش صالحی
112متری خوش نقشه پروژه خرازی اردستانی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر112
خرید و فروش
آرش صالحی
فروش زیر قیمت واحد 118متری شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر118

قیمت برج های شهرک شهید خرازی

در این صفحه از پلاکینو قیمت برج های شهرک شهید خرازی در اختیار شما قرار گرفته است و میتوانید بین گزینه های مختلف انتخاب خود را انجام دهید.