تجاری در منطقه 2

رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب تجاری 65 متری در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال3
 • پارکینگندارد
 • متر65
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش واحد تجاری عالی 74 متری در برج های چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر74
پیش خرید ویژه
اصولیان
سرمایه گذاری با خرید واحد تجاری 48 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر48
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش واحد تجاری 72 متری بی نظیر در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر72
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک واحد تجاری عالی 49 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر49
خرید و فروش ویژه
متین جعفری
فروش یک واحد تجاری دو نبش در شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر48
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن و اجاره یک باب مغازه 75 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر75
خرید و فروش ویژه
اصولیان
فروش واحد تجاری 75 متری پاخوردار/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر75
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب مغازه 58 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر58
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک واحد تجاری 65 متری عالی شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر65
پیش خرید ویژه
اصولیان
سرمایه گذاری با خریدیک واحد تجاری 200 متری عالی
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر200
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک باب مفازه 75 متری بی نظیر/ شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر75
پیش خرید ویژه
اصولیان
فروش یک واحد 57 متری تجاری زیر قیمت
7125000000 125000000

فروش یک واحد 57 متری تجاری زیر قیمت

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سالنوساز
 • پارکینگندارد
 • متر57
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک باب مغازه 60 متری در لوکیشن عالی چیتگر
 • خواب0
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر60
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره یک واحد تجاری 52 متری زیرقیمت
 • خواب0
 • سال5
 • پارکینگندارد
 • متر52
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن کامل قیمت مناسب واحد تجاری 58 متری
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر58
رهن و اجاره ویژه
الناز فریدونی
رهن و اجاره یک باب مغازه 57 متری شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر57
رهن و اجاره ویژه
علی شعبانی
رهن و اجاره واحد تجاری 55 متری غرب دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگندارد
 • متر55
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
اجاره مغازه 40 متری با دید عالی/ شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره ویژه
اصولیان
رهن و اجاره واحد 66 متری تجاری شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر66