خرید آپارتمان در چیتگر

خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان خوش نقشه 79 متری چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 156متری چیتگر
3900000000

آپارتمان لوکس 156متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر156
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان خوش نقشه 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر
3315840000

آپارتمان 110 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لوکس 96 متری چیتگر
2899200000

آپارتمان لوکس 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 113 متری چیتگر
3277000000

آپارتمان 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان لوکس 113 متری چیتگر
3390000000

آپارتمان لوکس 113 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر113
خرید و فروشویژه
1013
پنت هاوس 300 متری چیتگر
9000000000

پنت هاوس 300 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
خرید و فروشویژه
1030
تجاری 63 متری شهرک جیتگر
5058400000

تجاری 63 متری شهرک جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر63
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان شیک 89 متری چیتگر
2800000000

آپارتمان شیک 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان سه خوابه 110 متری چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان خوش نقشه 90 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان لوکس 77 متری چیتگر
2541000000

آپارتمان لوکس 77 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر77
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 97 متری چیتگر
3395000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 107 متری چیتگر
3210000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 73 متری چیتگر
2190000000

آپارتمان 73 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان خوش نقشه 94 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 71 متری چیتگر
2130000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 78 متری چیتگر
2496000000

آپارتمان 78 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 107 متری چیتگر
2625000000

آپارتمان 107 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب0
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 78 متری خوش نقشه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1034
آپارتمان 73 متری خوش قیمت چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر73
خرید و فروشویژه
1017
پنت هاوس 300 متری چیتگر
8790000000

پنت هاوس 300 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان خوش نقشه 126 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
خرید و فروشویژه
1032
آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر
2080000000

آپارتمان لوکس 80 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 151 متری چیتگر
3322000000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 79 متری چیتگر
2449000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 86 متری چیتگر
2666000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 126 متری چیتگر
3276000000

آپارتمان 126 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126

شهرک چیتگر در منطقه 22 بزرگترین شهرک در تهران و سراسر ایران است. بطوری که قبل از ساخت و ساز در آن توسط تعاونی های معتبر برج ساز منطقه 22، به پهنه های مختلفی تقسیم شد. این تقسیم بندی تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خرید و فروش برج ها و آپارتمان های شهرک چیتگر داشته/ است. اختلاف قیمت فروش آپارتمان های چیتگر و مخصوصا در یک ساله گذشته. بسیاری از پروژه ها را خوابانده و حتی برخی از مشتریان نیز که اخیرا اقدام به خرید آپارتمان در چیتگر کرده بودند، هنوز موفق به تحویل گرفتن خانه های چیتگر خود نشده اند.