ویژه
2013
فروش یک بلوک کامل تجاری مسکونی در شهیدرجایی منطقه 16
  • خواب
  • سال
  • پارکینگندارد
  • متر