علی نیک فر

فایل های این مشاور

پیش خرید ویژه
علی نیک فر
پیش فروش آپارتمان111 متری نزدیک به تحویل غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر111
پیش خرید ویژه
علی نیک فر
پیش فروش آپارتمان 158 متری شمالی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر158
رهن و اجاره
علی نیک فر
اجاره آپارتمان 90 متری خوش نقشه در برج ارکیده شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش واحد ۸۸ متری با دیدی ابدی در بلوک جی ۳ چیتگر
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر82
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش آپارتمان 92 متری با امکانات عالی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال4
 • پارکینگدارد
 • متر92
پیش خرید ویژه
علی نیک فر
پیش فروش 153 متری نزدیک به تحویل شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر153
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش آپارتمان ۷۶ متری ۲ خواب خوش نقشه چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر76
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش اپارتمان ۷۹ متری در برج ارکیده ۱۱ چیتگر تهران
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش فوق العاده پنت هاوس ۳۸۴ متری شهرک چیتگر
 • خواب5
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر385
امتیاز ویژه
علی نیک فر
خرید و فروش سهام 20 متری توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
علی نیک فر
سرمایه گذاری منطقه 22 با خرید سهام 50 متری چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش
علی نیک فر
سرمایه گذاری با خرید سهام 50 متری توانمند سازی چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروش
علی نیک فر
فروش اپارتمان 96 متری دیزاین شده عالی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگندارد
 • متر96
امتیاز ویژه
علی نیک فر
فروش سهام 20 متری توانمندسازی ارتش شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر20
امتیاز ویژه
علی نیک فر
فروش سهام 50 متری شهرک چیتگر طرح توانمند سازی
 • خواب1
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر50
پیش خرید ویژه
علی نیک فر
پیش فروش آپارتمان 127 متری تسویه شده شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سالنوساز
 • پارکینگدارد
 • متر127
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش اپارتمان 3 خواب 139 متری با دید ابدی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگندارد
 • متر139
خرید و فروش ویژه
علی نیک فر
فروش واحد 104 متری کلید نخورده پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجاره
علی نیک فر
رهن کامل واحد 2 خواب 104 متر برج پامچال چیتگر
 • خواب2
 • سال6
 • پارکینگدارد
 • متر104