رهن و اجاره ملک

رهن و اجاره
1027
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 64 متری چیتگر
120000000 4000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر64
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
230000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1032
آپارتمان 90 متری چیتگر
280000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 110 متری چیتگر
350000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر
100000000 3000000

آپارتمان 71 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر
150000000 3000000

آپارتمان 90 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1029
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2500000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
رهن و اجاره
1034
آپارتمان 90 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 90 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1015
آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر
250000000 6000000

آپارتمان 161 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
رهن و اجاره
1015
آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر
410000000

آپارتمان 112 متری دریاچه جیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر112
رهن و اجاره
1021
آپارتمان 188 متری شهرک گلستان
700000000 3000000

آپارتمان 188 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر188
رهن و اجاره
1024
آپارتمان 90 متری جنت آباد
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجاره
1029
آپارتمان 110 متری چیتگر
280000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 71 متری چیتگر
110000000 3000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجاره
1033
آپارتمان 88 متری چیتگر
135000000 4000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
رهن و اجارهویژه
1032
آپارتمان 62 متری چیتگر
250000000

آپارتمان 62 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر65
رهن و اجاره
1013
آپارتمان 105 متری چیتگر
120000000 5000000

آپارتمان 105 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 64 متری چیتگر
100000000 3000000

آپارتمان 64 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر64
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 70 متری شهرک نمونه
190000000

آپارتمان 70 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
رهن و اجارهویژه
1022
آپارتمان 117 متری غرب دریاچه
300000000 1500000

آپارتمان 117 متری غرب دریاچه

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر
100000000 4000000

آپارتمان 80 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 117 متری میدان ساحل
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 300 متری شهرک گلستان
2600000000

آپارتمان 300 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر300
رهن و اجاره
9
آپارتمان 80 متری شهرک نمونه
280000000

آپارتمان 80 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر80
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 125 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 165 متری شهرک گلستان
1000000000

آپارتمان 165 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر165

قیمت رهن و اجاره ملک

رهن و اجاره بطور کلی فرآیندی است که در آن صاحبان املاک در قبال یک مبلغ مشخص شده ای ملک خود را در اختیار فرد حقیقی یا حقوقی دیگری قرار می دهد. از موثرترین عوامل قیمت رهن و اجاره ملک، نوع ملک که می تواند آپارتمان، واحد تجاری یا اداری و حتی زمین باشد. در گام بعدی محلی که ملک در آن واقع شده است می باشد؛ مانند رهن و اجاره در تهران و مناطق 22 گانه آن که تقاوت نرخ های آن بسیار زیاد است. سپس متراژ ملک مخصوصا در بهره برداری های تجاری تاثیر بسزایی در قیمت گذاری خواهد داشت، و در آخر دسترسی و امکانات.