پیش فروش ملک

پیش خریدویژه
1019
پیش فروش 123 متری منطقه 22
2829000000

پیش فروش 123 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر123
پیش خریدویژه
1020
پیش فروش 126 متری منطقه 22
1638000000

پیش فروش 126 متری منطقه 22

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان 142 متری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش آپارتمان شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر163
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 132 متری
2310000000

آپارتمان 132 متری

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 95 متری در چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر95
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 132 متری چیتگر
1914000000

پیش فروش 132 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 110 متری برج لاکچری چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 125 متری چیتگر
1625000000

پیش فروش 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1016
پیش فروش 150 متری چیتگر
2070000000

پیش فروش 150 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150
پیش خرید
1016
پیش فروش 178 متری چیتگر
2492000000

پیش فروش 178 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر178
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 135 متری چیتگر
3240000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان لوکس 143 متری چیتگر
4576000000

آپارتمان لوکس 143 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر143
پیش خریدویژه
1023
آپارتمان 135 متری چیتگر
4050000000

آپارتمان 135 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خریدویژه
1023
آپارتمان 125 متری چیتگر
1750000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1023
آپارتمان 141 متری چیتگر
1950000000

آپارتمان 141 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خریدویژه
1023
آپارتمان 125 متری چیتگر
1562500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 119 متری چیتگر
3808000000

آپارتمان 119 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر119
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 120 متری چیتگر
3840000000

آپارتمان 120 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 138 متری چیتگر
4320000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 85 متری چیتگر
2295000000

آپارتمان 85 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر85
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 125 متری چیتگر
1437500000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش 111 متری چیتگر
2997000000

پیش فروش 111 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر
3767500000

آپارتمان لوکس 137 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
پیش خرید
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
3905000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر
2626500000

آپارتمان 103 متری لوکس چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب103
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
پیش خریدویژه
1032
آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر
2337000000

آپارتمان 82 متری شهرک چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خرید
1020
آپارتمان 172 متری چیتگر
1978000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 172 متری چیتگر
2064000000

آپارتمان 172 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 99 متری چیتگر
2277000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99

قیمت پیش فروش و پیش خرید ملک و مسکن

یکی از پر بازده ترین و البته پر ریسک ترین روش های ساخت مسکن توسط مالکین اعلام قیمت پیش فروش یا پیش خرید ملک و مسکن یا برج جهت جذب سرمایه گذار ملکی است. این عمل اگر در شرایط ثبات اقتصادی باشد هم برای مالکین بصرفه تر است هم خریداران خانه را مجاب به دریافت وام های مختلف نمی کند. به این نکته دقت کنید که بحث پیش خرید یا فروش ملک فقط در مورد برج و آپارتمان های مسکونی نیست و این نوع معامله می تواند املاک تجاری و تجاری مانند پاساژها و مال های بزرگ را نیز شامل شود.