پیش فروش ملک

پیش خرید
1029
آپارتمان 194 متری چیتگر
4087070000

آپارتمان 194 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر194
پیش خرید
1029
آپارتمان 162 متری چیتگر
4066200000

آپارتمان 162 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر162
پیش خرید
1029
آپارتمان 161 متری چیتگر
3864000000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر161
پیش خرید
1029
آپارتمان 167 متری چیتگر
3431850000

آپارتمان 167 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر167
پیش خرید
1029
آپارتمان 166 متری چیتگر
3452800000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر166
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 185 متری چیتگر
4199500000

آپارتمان 185 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر185
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 169 متری چیتگر
3481400000

آپارتمان 169 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر169
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 163 متری چیتگر
3469770000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر163
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 190 متری چیتگر
4104000000

آپارتمان 190 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر190
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 159 متری چیتگر
4293000000

آپارتمان 159 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر159
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 163 متری چیتگر
4564000000

آپارتمان 163 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 138 متری چیتگر
4278000000

آپارتمان 138 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
پیش خرید
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
4118000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 102 متری جیتگر
2550000000

آپارتمان 102 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 82 متری چیتگر
2296000000

آپارتمان 82 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر82
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 83 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 83 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر83
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 183 متری چیتگر
4026000000

آپارتمان 183 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 110 متری مروارید شهر
1300000000

آپارتمان 110 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 161 متری چیتگر
3622500000

آپارتمان 161 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر161
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 127 متری چیتگر
1651000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 142 متری چیتگر
1846000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 110 متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 180 متری چیتگر
3960000000

آپارتمان 180 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر180
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 158 متری چیتگر
2054000000

آپارتمان 158 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 151 متری چیتگر
1963000000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 200 متری چیتگر
4000000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر200
پیش خریدویژه
1020
آپارتمان 133 متری چیتگر
2660000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
پیش خریدویژه
1016
آپارتمان 114 متری چیتگر
2280000000

آپارتمان 114 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 260 متری چیتگر
6890000000

آپارتمان 260 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر260
پیش خریدویژه
1019
آپارتمان 159 متری چیتگر
2385000000

آپارتمان 159 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر159

قیمت پیش فروش و پیش خرید ملک و مسکن

یکی از پر بازده ترین و البته پر ریسک ترین روش های ساخت مسکن توسط مالکین اعلام قیمت پیش فروش یا پیش خرید ملک و مسکن یا برج جهت جذب سرمایه گذار ملکی است. این عمل اگر در شرایط ثبات اقتصادی باشد هم برای مالکین بصرفه تر است هم خریداران خانه را مجاب به دریافت وام های مختلف نمی کند. به این نکته دقت کنید که بحث پیش خرید یا فروش ملک فقط در مورد برج و آپارتمان های مسکونی نیست و این نوع معامله می تواند املاک تجاری و تجاری مانند پاساژها و مال های بزرگ را نیز شامل شود.