املاک منطقه 22

خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 93متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 96 متری دریاچه
350000000

آپارتمان 96 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
رهن و اجاره
1020
آپارتمان 86 متری چیتگر
150000000 3500000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
رهن و اجارهویژه
1023
آپارتمان 183 متری شهرک گلستان
200000000 5000000

آپارتمان 183 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر183
خرید و فروش
1023
آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی
3355000000

آپارتمان 110 متری بلوار اردستانی

بلوار اردستانی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 86 متری چیتگر
2752000000

آپارتمان 86 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1028
آپارتمان 103 متری چیتگر
3090000000

آپارتمان 103 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر
4495000000

آپارتمان 145 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
رهن و اجارهویژه
1016
آپارتمان 94 متری کوهک
150000000 6000000

آپارتمان 94 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
رهن و اجارهویژه
1023
آپارتمان 110 متری کوهک
150000000 4500000

آپارتمان 110 متری کوهک

کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
رهن و اجارهویژه
1017
آپارتمان 130 متری شهرک گلستان
500000000

آپارتمان 130 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 92 متری چیتگر
300000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
رهن و اجارهویژه
1027
آپارتمان 70 متری چیتگر
130000000 5000000

آپارتمان 70 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 110متری چیتگر
3520000000

آپارتمان 110متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروش
1029
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 79 متری چیتگر
2370000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1016
آپارتمان 79 متری چیتگر
2950000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر
4110000000

آپارتمان 137 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر137
خرید و فروشویژه
1020
آپارتمان 69 متری شهرک نمونه
2150000000

آپارتمان 69 متری شهرک نمونه

شهرک نمونه
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر69
خرید و فروش
1024
آپارتمان 88 متری چیتگر
2684000000

آپارتمان 88 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر88
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 110 متر چیتگر
3410000000

آپارتمان 110 متر چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 56 متری دریاچه
1980000000

آپارتمان 56 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر56
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 108 متری دریاچه
3420000000

آپارتمان 108 متری دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 100 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 148 متری شهرک گلستان
6660000000

آپارتمان 148 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر148
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 129 متری چیتگر
3354000000

آپارتمان 129 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر129
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 200 متری چیتگر
5481000000

آپارتمان 200 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر203
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروش
1016
آپارتمان 97 متری چیتگر
2328000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1024
آپارتمان 76 متری چیتگر
2432000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76

قیمت ملک در منطقه 22 تهران

در سال های اخیر و به سبب افزایش تراکم جمعیت بخش مرکزی تهران و لازمه زندگی کردن در منطقه ای سالم باعث شد تا سرمایه گذاران و سازندگان مسکن با توجه پایین بودن قیمت ملک در منطقه 22 تهران زمین های بسیاری را خریداری کرده و با مجوزهای لازم شروع به برج سازی کنند. همین افزایش ساخت ساز و به سبب آن ورود امکانات رفاهی و ساختمان های تجاری در این منطقه باعث شد تا خیل جمعیت و افزایش تقاضا برای سکونت و سرمایه گذاری ملکی در این ناحیه شاهد افزایش ناگهانی قیمت ملک در منطقه 22 تهران باشیم بطوری که قیمت مسکن که به ازای هر متر نهایت 2،000،000 تومان بود اکنون در برخی محله های منطقه 22 به بیش از 60 میلیون تومان نیز برسد. شایان ذکر است که خیلی از این شرکت های ساخت و ساز و تعاونی های معتبر برج سازی در این منطقه، برای جذب سرمایه بیشتر اقدام به پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 کرده اند.