ویژه
2013
فروش یک بلوک کامل تجاری مسکونی در شهیدرجایی منطقه 16
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
رهن و اجارهویژه
1013
اجاره یک واحد تجاری با پاخور مناسب در شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر32
رهن و اجارهویژه
2013
اجاره آپارتمان سه خوابه خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر135
رهن و اجارهویژه
1017
رهن و اجاره واحد دو خوابه با ویوی دریاچه در شهرک نمونه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان ۹۹ متری ویو دار روبروی دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1015
فروش زمین دو بر ۳۰۰۰۰ متری در شهرک گلستان
 • خواب
 • سال0
 • پارکینگندارد
 • متر30000
خرید و فروشویژه
2013
فروش آپارتمان ۷۵ متری ۲ خواب شمال دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1017
۷۱متر ویو دریاچه و جنگل، جنوبی شهرک چیتگر منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1017
۲۰۷متر برج g3 شهرک چیتگر قیمت کاسبی منطقه ۲۲
 • خواب3
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر207
خرید و فروشویژه
1016
166 متر شمالی با ویو ابدی کوه در برج G3/پهنه b/شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر166
خرید و فروشویژه
1015
فروش زمین ۷۰۰۰ متری در کوهک غرب منطقه 22
175000000000 25000000

فروش زمین ۷۰۰۰ متری در کوهک غرب منطقه 22

دریاچه چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر7000
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره آپارتمان ۹۲ متری خوش نقشه شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1
 • پارکینگدارد
 • متر92
امتیازویژه
1017
خرید و فروش سهام بازنشسته ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
خرید و فروشویژه
1020
فروش آپارتمان 149 متری در مجتمع لوکس ایزدیار منطقه 22
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر149
خرید و فروشویژه
1017
۷۵متر ۲خواب شهرک چیتگر کلید نخورده جنوبی منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر75
خرید و فروشویژه
1016
86 متری در برج های ارکیده/شهرک چیتگر/دریاچه چیتگر/منطقه٢٢
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروشویژه
1017
۷۰متر شهرک چیتگر کلید نخورده ویو ابدی/منطقه ۲۲
 • خواب1
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر70
خرید و فروش
1030
فروش آپارتمان دو خوابه دیزاین شده در شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1019
فروش زمین مربعی خوش قواره 8500 متری شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر8532
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان 177 متری اکازیون در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر177
خرید و فروش
1023
فروش آپارتمان 124 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124
رهن و اجارهویژه
2013
آپارتمان ۹۷ متری با ویوی جذاب کوهستان شمال دریاچه
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1017
۹۰ متر شهرک چیتگر منطقه ۲۲ زیر قیمت منطقه
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
۱۱۰ متر ۳خواب شهرک چیتگر کلید نخورده منطقه ۲۲
 • خواب3
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1017
۹۹ متر شهرک چیتگر کلید نخورده/منطقه ۲۲
 • خواب2
 • سال2
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروش
1016
فروش آپارتمان 79 متری با دید ابدی در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر79
خرید و فروش
1023
فروش آپارتمان دو خوابه خوش نقشه 125 متری غرب دریاچه
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124