امتیازویژه
1023
فروش سهام 50 متری توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1023
سرمایه گذاری ملکی در پهنه e شهرک چیتگر در منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان 142 متری در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1020
پیش فروش قطعی آپارتمان دو خوابه در پهنه بی چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
امتیازویژه
1017
فروش امتیاز توانمندسازی کارکنان ارتش در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
رهن و اجارهویژه
1019
رهن و اجاره واحد لوکس سه خوابه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر139
رهن و اجارهویژه
1030
اجاره آپارتمان سه خوابه خوش نقشه بلوک ارکیده چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
رهن و اجارهویژه
1013
اجاره آپارتمان دو خوابه در برج شیک پهنه a چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
امتیازویژه
1013
فروش سهام 20 متری طرح توانمندسازی پهنه e چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان لوکس در برج لاکچری چیتگر منطقه 22
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر121
معاوضهویژه
1016
معاوضه آپارتمان دو خوابه خوش نقشه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان دو خوابه در بلوک های d شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان115 متری دو خوابه غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر115
پیش خریدویژه
1023
پیش فروش آپارتمان سه خوابه پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر178
پیش خریدویژه
1013
پیش فروش قطعی واحد دو خوابه در بلوک d شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال0
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1013
خرید و فروش سهام 50 متری توانمندسازی ارتش در چیتگر منطقه 22
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
امتیازویژه
1019
آپارتمان 50 متری در غرب دریاچه پهنه e شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
خرید و فروشویژه
1034
فروش آپارتمان 90 متری فول دیزاین در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1017
فروش دو خوابه تخلیه فول دیزاین شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال1397
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
2015
اجاره آپارتمان نوساز دو خوابه پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر111
رهن و اجارهویژه
2015
اجاره آپارتمان دو خوابه در برج شیک پامچال پهنه a چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
رهن و اجارهویژه
2013
رهن و اجاره آپارتمان 150 متری شیک با دید دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر150