خرید و فروشویژه
1016
فروش باغ عمارت بسیار زیبای 3000 متری در قلهک
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر3000
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان 78متری با دید دریاچه در شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر78
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان یک خوابه در بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 110 متری در برج شیک شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
خرید و فروشویژه
1029
فروش آپارتمان 117 متری در برج لوکس دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
خرید و فروشویژه
1034
فروش آپارتمان خوش نقشه در پهنه آ شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر126
رهن و اجارهویژه
1034
رهن و اجاره آپارتمان فول امکانات در پهنه a شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر110
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان فول امکانات در برج لوکس چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر145
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان یک خوابه در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان در برج لاکچری شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر103
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان فول امکانات دو خوابه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر121
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان لوکس فول دیزاین غرب دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر93
خرید و فروشویژه
1016
فروش آپارتمان دو خوابه در بلوک d شهرک خرازی
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124
خرید و فروشویژه
1013
فروش آپارتمان سه خوابه در برج شیک پهنه آ چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر107
امتیازویژه
1013
پیش فروش آپارتمان خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر20
پیش خریدویژه
1034
پیش فروش آپارتمان در پروژه سپکو مروارید شهر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر130
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش آپارتمان خوش قیمت در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر132
امتیازویژه
1017
پیش فروش آپارتمان 50 متری طرح توانمندسازی چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1017
پیش فروش مطمئن و سرمایه گذاری عالی در شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر172
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان دوخوابه بلوک پامچال شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر105
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان دو خوابه با دید دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان دو خوابه در شهرک نگین غرب
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر122
خرید و فروشویژه
1017
فروش آپارتمان فوق العاده در پهنه بی شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر124