پیش خریدویژه
1013
آپارتمان 84 متری چیتگر
2000000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر84
امتیازویژه
1013
سهام 50 متری چیتگر
450000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1034
آپارتمان 142 متری چیتگر
3550000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 142 متری چیتگر
1633000000

آپارتمان 142 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر142
پیش خرید
1029
آپارتمان 92 متری چیتگر
2024000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
پیش خریدویژه
1017
آپارتمان 141 متری چیتگر
1804800000

آپارتمان 141 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر141
پیش خرید
1020
آپارتمان 125 متری چیتگر
2375000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
امتیازویژه
1020
سهام 63 متری چیتگر
800000000

سهام 63 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر63
پیش خریدویژه
1029
آپارتمان 117 متری چیتگر
3042000000

آپارتمان 117 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر117
پیش خرید
1016
آپارتمان 151 متری چیتگر
1766700000

آپارتمان 151 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر151
پیش خریدویژه
1028
آپارتمان 168 متری چیتگر
2100000000

آپارتمان 168 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر168
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 138 متری میدان دریاچه
300000000 4500000

آپارتمان 138 متری میدان دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر138
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز
25000000 2400000

آپارتمان نقلی 60 متری هوانیروز

هوانیروز
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر60
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 76 متری چیتگر
150000000 4000000

آپارتمان 76 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر76
رهن و اجارهویژه
1013
آپارتمان 75 متری چیتگر
100000000 6000000

آپارتمان 75 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر75
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 83 متری شهرک یاس
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر83
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 140 متری شهرک یاس
250000000 5000000

آپارتمان 140 متری شهرک یاس

شهرک یاس
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر140
خرید و فروشویژه
1023
آپارتمان 166 متری چیتگر
3900000000

آپارتمان 166 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر166
خرید و فروش
1029
آپارتمان 89 متری چیتگر
2269500000

آپارتمان 89 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر89
خرید و فروش
1029
آپارتمان 99 متری چیتگر
2772000000

آپارتمان 99 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر99
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان96 متری چیتگر
3120000000

آپارتمان96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1013
آپارتمان 125 متری چیتگر
3625000000

آپارتمان 125 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر125
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 108 متری غرب دریاچه
2808000000

آپارتمان 108 متری غرب دریاچه

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر108
خرید و فروشویژه
1019
زمین 430 متری سعادت آباد
38880000000

زمین 430 متری سعادت آباد

سعادت آباد
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر432
خرید و فروشویژه
1019
تجاری 22 متری چیتگر
2661600000

تجاری 22 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر22
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان 100 متری میدان موج
200000000 6000000

آپارتمان 100 متری میدان موج

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر100
رهن و اجارهویژه
1019
آپارتمان نقلی 68 متری شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر68
رهن و اجاره
1019
آپارتمان 90 متری شرق دریاچه
180000000 7000000

آپارتمان 90 متری شرق دریاچه

میدان موج
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر90
رهن و اجارهویژه
1028
آپارتمان 158 متری مروارید شهر
400000000 3000000

آپارتمان 158 متری مروارید شهر

مروارید شهر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر158
رهن و اجاره
1030
آپارتمان 94 متری چیتگر
100000000 4500000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94