پیش خرید
1016
آپارتمان 127 متری چیتگر
3175000000

آپارتمان 127 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر127
امتیازویژه
1027
سهام 50 متری چیتگر
310000000

سهام 50 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر50
پیش خریدویژه
1013
سهام 13 متری جیتگر
133900000

سهام 13 متری جیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر13
خرید و فروشویژه
1030
آپارتمان 94 متری چیتگر
2538000000

آپارتمان 94 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروشویژه
1013
آپارتمان 133 متری چیتگر
3990000000

آپارتمان 133 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر133
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 84 متری چیتگر
2520000000

آپارتمان 84 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر84
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر
4046000000

آپارتمان 119 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر119
خرید و فروشویژه
1016
آپارتمان 254 متری چیتگر
8890000000

آپارتمان 254 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب4
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر254
خرید و فروش
1023
آپارتمان 92 متری چیتگر
2760000000

آپارتمان 92 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر92
خرید و فروشویژه
1015
زمین 1200 متری ولنجک
210000000000

زمین 1200 متری ولنجک

ولنجک
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر1200
خرید و فروش
1015
عمارت الهیه تهران
130000000000

عمارت الهیه تهران

الهیه
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1029
آپارتمان 96 متری چیتگر
2976000000

آپارتمان 96 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر96
خرید و فروش
1024
آپارتمان 71 متری چیتگر
2130000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروش
1017
آپارتمان 97 متری چیتگر
2910000000

آپارتمان 97 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر97
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 71 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر71
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 54 متری شهرک گلستان
1620000000

آپارتمان 54 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر51
خرید و فروش
1016
آپارتمان 79 متری چیتگر
2291000000

آپارتمان 79 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر79
خرید و فروش
1016
آپارتمان 87 متری چیتگر
2566500000

آپارتمان 87 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر87
خرید و فروش
1017
آپارتمان 62 متری جنت آباد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر62
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 157 متری چیتگر
4396000000

آپارتمان 157 متری چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب3
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر157
خرید و فروشویژه
1019
ساختمان اداری شهرک گلستان
18000000000

ساختمان اداری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1019
آپارتمان 66 متری سرو آزاد
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر66
خرید و فروش
1019
آپارتمان 86 متری شهرک باقری
2600000000

آپارتمان 86 متری شهرک باقری

شهرک باقری
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر86
خرید و فروش
1019
آپارتمان 94 متری شهرک گلستان
4700000000

آپارتمان 94 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر94
خرید و فروش
1019
آپارتمان 102 متری کوهک
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر102
خرید و فروش
1018
آپارتمان 71 متری چیتگر
2300000000

آپارتمان 71 متری چیتگر

شهرک چیتگر
 • خواب1
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر
خرید و فروشویژه
1017
آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر
3534000000

آپارتمان 114 متری دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر
 • خواب2
 • سال
 • پارکینگدارد
 • متر114
رهن و اجارهویژه
1019
تجاری 40 متری شهرک گلستان
200000000 1000000

تجاری 40 متری شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر40
رهن و اجاره
1019
تجاری26 متر شهرک گلستان
100000000 1800000

تجاری26 متر شهرک گلستان

شهرک گلستان
 • خواب
 • سال
 • پارکینگندارد
 • متر26